Thu gom dầu mỡ hố ga

𝕂ℍ𝕌𝕐𝔼̂́ℕ 𝕄𝔸̃𝕀 𝕋ℍ𝔸́ℕ𝔾 𝟘𝟜
Không lo kẹt cống nước thoát
Không lo kẹt mùi hôi của hầm chứa
Không lo chi phí

Gọi ngay 0961.971970 - 0915.971970 

 

5ĐIỀUCHỌNCÔNGTYMÔITRƯỜNGPHONGPHÚ

Công ty môi trường Phong Phú giải quyết nhanh thông cống- hố ga - hầm cầu  
Công ty môi trường Phong Phú giải quyết nhanh khi hầm dầu mỡ đầy
Công ty môi trường Phong Phú giải quyết nhanh và sẽ có mặt sau 1 giờ
Công ty môi trường Phong Phú giải quyết nhanh
                       𝟏 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐱𝐞 𝟒 𝐤𝐡𝐨̂́𝐢 / 𝟗𝟗𝟎.𝟎𝟎𝟎 đ
Công ty môi trường Phong Phú không phát 𝕤𝕚𝕟𝕙 𝕔𝕙𝕚 𝕡𝕙𝕚́ 𝕥𝕣𝕠𝕟𝕘 𝕢𝕦𝕒́ 𝕥𝕣𝕚̀𝕟𝕙 𝕥𝕙𝕦̛̣𝕔 𝕙𝕚𝕖̣̂𝕟

 

C͇Ô͇N͇G͇ ͇T͇Y͇ ͇M͇Ô͇I͇ ͇T͇R͇Ư͇Ờ͇N͇G͇ ͇P͇H͇O͇N͇G͇ ͇P͇H͇Ú͇ ͇
217nguyễntháisơnph7qgòvấp
⓿➒➊➎➒➐➊➒➐⓿ - ⓿➒➏➊➒➐➊➒➐⓿

0915.971.970 - 0961.971.970 
website: moitruongphongphu.com/