ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TẠI CÔNG TY THUỶ SẢN

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) TẠI CÔNG TY THUỶ SẢN

Đánh giá tác động môi trường là gì? tại sao Công ty Thuỷ sản cần thực hiện 

Đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, các ngành nghề cũng như qui mô hoạt động sản xuất hoặc kinh doanh của Quý doanh nghiệp có ảnh hưởng đến môi trường không, và dự báo các tác động tiêu cực đến môi trường để tìm ra các giải pháp giảm thiểu tác động đến môi trường trước khi triển khai dự án đó.

Đối với các dự án chưa đi vào hoạt động thì cần lập Đánh giá tác động môi trường, khi Quý doanh nghiệp xây dựng dự án giai đoạn 1 khó khăn phát sinh ảnh hưởng mức độ như thế nào về việc thu gom rác thải nguy hại, cũng như rác thải sinh hoạt của các công nhân, ngoài ra còn có các khắc phục và đưa ra phương án đối với quá trình thảo dỡ hoặc đào san lắp mặt bắng tác nhân gây ảnh hưởng bụi, đến mọi người xung quanh, Giai đoạn 2 là giai đoạng cam kết thực hiện những biện pháp khắc phục như thế nào đối với tác động của ngành nghề kinh doanh của con người và gia đoạn 3 thì Quý doanh nghiệp đưa ra kinh phí vận hành và khoản chi phí dành cho môi trường... tất cả những đề suất và phương thức thực hiện, sau khi vận hành và khắc phục thì Quý doanh nghiệp nộp toàn bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong quá trình xem xét Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành cùng Lậ hội đồng thẩm định Đánh giá tác động môi trường gồm các Bộ phận Cơ quan Ban ngành khác cùng tham gia... Để hồ sơ được thuận lợi và đạt được sự phê duyệt thì hãy chọn Công ty môi trường Phong Phú với đội kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm sẽ Tư vấn thủ tục môi trường cho Quý doanh nghiệp phù hợp nhất và đạt được hiệu quả cao trong quá trình thực hiện và vận hành cơ sở đảm bảo môi trường  

Ngoài ra khi Luật môi trường chưa thống nhất thông qua thì có rất nhiều Quý doanh nghiệp đã đi vào hoạt động như chưa có hồ sơ môi trường nói chung và Đánh giá tác động môi trường nói riêng thì như Quý doanh nghiệp này phải thực hiện Đề án bảo vệ môi trường chi tiết do Phòng Tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Chi cục bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường của Tỉnh/ Thành phố quản lý. Khi thực hiện Đề án bảo vệ môi trường thì không phải lập hội đồng nhưng tất cả các phương án thực hiện giai đoạn 2 và giai đoạn 3 thì Quý doanh nghiệp phải cam kết thực hiện 

Lập Đánh giá tác động môi trường là cơ sở để doanh nghiệp biết rõ hơn về hiện trạng chất lượng môi trường của Quý doanh nghiệp từ đó có thể đề ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả nhằm đạt các Tiêu chuẩn môi trường theo quy định. Hơn nữa kết quả giám sát chất lượng môi trường sẽ là cơ sở để cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đánh giá về công tác bảo vệ môi trường của Công ty.

 Đánh giá tác động môi trường có thể tốt hoạc xấu, có lợi hoặc có hại nhưng đánh giá tác động môi trường có thể giúp các nhà đầu tư lựa chọn được phương án tối ưu nhất để đạt hiệu quả trong bất cứ một kế hoạch phát triển nào

Đánh giá tác động môi trường tại sao phải lập?

Mục đích của việc lập Đánh giá tác động môi trường là để biết được tầm ảnh hưởng của dự án đến môi trường xunng quanh so với mức qui định, từ đó thẩm định xem có cấp quyết định phê duyệt dự án hay không thông qua kết quả Quan trắc môi trường nước, Quan trắc môi trường Không Khí

Ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp, tạo sự chủ động trong vấn đề bảo vệ môi trường nơi dự án hoạt động.

Hợp thức hóa quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, phát triển kinh tế xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường.

Giảm thiểu việc phát sinh chất thải, ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái, cộng đồng dân cư xung quanh,… nhờ vào các giải pháp giảm thiểu tác nhân gây ô nhiễm môi trường xung quanh từ khi xây dựng đến khi đi vào hoạt động được đề ra trong báo cáo.

=> Với mục tiêu phòng ngừa và kiểm soát các tác động tiêu cực đến môi trường từ các hoạt động phát triển kinh tế xã hội.

Theo mục 3, khoản 1, điều 14, NĐ18/2015/NĐ-CP, quy định việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện thông qua hội đồng thẩm định do Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường với ít nhất 7 thành viên.

  • 1 Chủ tịch hội đồng, 1 phó chủ tịch (nếu cần), hai ủy viên phản biện 
  • Thư kí hội đồng
  • Chủ đầu tư
  • Đơn vị tư vấn do chủ đầu tư thuê (nếu có)
  • Các bên có liên quan đến dự án như thành viên của Bộ/Sở y tế, xây dựng,…
Form dịch vụ
ví dụ: Bình Dương
Vd: 1 tỷ