HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

Hồ sơ xin cấp Giấy phép xả thải vào nguồn nước tại sao chọn Công ty môi trường Phong Phú

Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường đang diễn ra  hết sức nghiêm trọng. Vì vậy, để đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh không ảnh hưởng đến môi trường của các doanh nghiệp, mà đặc biệt là các doanh nghiệp có nguồn thải ra môi trường nước thuộc cống thoát nước chung của nhà nước thì công ty Phong Phú chúng tôi sẽ giúp Quý doanh nghiệp cách đăng ký Giấy phép xả thải vào nguồn nước. Trước khi tiến hành khảo sát và thực hiện đấu nối chung vào cúng thoát nước của thành phố 

Hồ sơ xin cấp cấp Giấy phép xả thải là gì? Tại sao phải xin giấy phép xả thải ?

Giấy phép xả thải vào nguồn nước là quá trình phân tích, đánh giá, ảnh hưởng nước thải đến môi trường nước (ở đây chính là nguồn tiếp nhận). Từ đó, có thể đề ra các phương pháp quản lý, giải pháp công nghệ nhằm đảm bảo nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải đạt quy chuẩn của bộ Tài nguyên Môi trường.

Mục đích: việc xin giấy phép xả thải vào nguồn nước giúp các cơ sở xả thải cải thiện hoàn toàn hệ thống Xử lý nước thải để đạt theo quy định cho phép, từ đó giảm sức ép đối với khả năng chịu tải môi trường của các nguồn tiếp nhận. Báo cáo xả thải còn giúp các Cơ quan chức năng quản lý được chất lượng nước thải đầu ra của các cơ sở tốt hơn; đồng thời, bảo vệ môi trường tại các nguồn tiếp nhận. Hãy chọn đơn vị Tư vấn thủ tục môi trường hợp lý và chính xác cho Quý doanh nghiệp để tránh tốn quá nhiều chi phí điểm hình công ty tư vấn môi trường như Công ty môi trường Phong Phú 

Hồ sơ xin cấp cấp Giấy phép xả thải Căn cứ pháp luật quy định việc xin Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận 

Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 có hiệu lực từ 01/01/2013

Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Tài nguyên nước

Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

Nghị định số 142/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt quy định hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản có hiệu lực 15/12/2013.

Đối tượng không cần xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước:

Được quy định theo Khoản 5 Điều 37 Luật tài nguyên nước, như sau:

  • Giấy phép Xả thải sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình.
  • Giấy phép Xả thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô không  vượt quá 5m3/ngày đêm và không chứa chất độc hại, phóng ạ.
  • Giấy phép Xả thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản3 Điều 16 Luật tài nguyên nước vào hệ thống thu gom, xử lý tập trung mà hệ thống đó đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và có thỏa thuận hoặc hợp đồng xử lý, tiêu thoát nước thải với tổ chức, các nhân quản lý vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tâp trung đó.
  • Giấy phép Xả nước thải nuôi trồng thủy sản với quy mô không vượt quá 10.000m3/ngày đêm hoặc nuôi trồng thủy sản trên biển, sông, suối, hồ chứa.

 Hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước bao gồm:

•Đơn đề nghị cấp giấy phép xả thải 

•Đề án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa xả nước thải; báo cáo hiện trạng xả nước thải kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước;

•Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước; kết quả phân tích chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý đối với trường hợp đang xả nước thải. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

•Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải sau khi nước thải đã qua hệ thống xử lý nước thải 

Lưu ý: Trường hợp chưa có công trình xả nước thải vào nguồn nước, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả thải phải nộp sau khi đi vào hoạt động.

Form dịch vụ
ví dụ: Bình Dương
Vd: 1 tỷ