CÔNG TY MÔI TRƯỜNG PHONG PHÚ
217 Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Quận Gò Vấp
congtyphongphujsc@gmail.com

pinterest

Báo cáo giám sát môi trường đối tượng nào phải thực hiện  

Báo cáo giám sát môi trường là đối với Quý doanh nghiệp nào kinh doanh hoặc có nhà máy sản xuất thì Quý doanh nghiệp phải thực hiện Báo cáo giám sát môi trường

Thời gian thực hiện Báo cáo giám sát môi trường thường 06 tháng định kỳ thì thực hiện Báo cáo giám sát môi trường kinh doanh hoặc sản xuất 

Ngoài ra Quý doanh nghiệp có thể Báo cáo giám sát môi trường căn cứ theo giấy phê duyệt Đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường do Phòng tài nguyên môi trường Quận hoặc huyện phê duyệt đối với kế hoạch bảo vệ môi trường và Chi cục bảo vệ môi trường đối với Đánh giá tác động môi trường thuộc Sở tài nguyên và môi trường phê duyệt 

Báo cáo giám sát môi trường khi thực hiện căn cứ theo qui định nào 

Báo cáo giám sát môi trường căn cứ theo hoạt động kinh doanh hoặc sản xuất của Quý doanh nghiệp, khi đơn vị tư vấn pháp lý môi trường cho Quý doanh nghiệp phải căn cứ theo giấy được phê duyệt Đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường để tiến hành đo đạc môi trường không khí hoặc môi trường nước thải và báo cáo vệ sinh an toàn lao động thì căn cứ trên mẫu quan trắc môi trường nước cấp. 

Báo cáo giám sát môi trường khi thực hiện Quý doanh nghiệp sẽ hài lòng khi chọn Công ty môi trường Phong Phú tiến hành thực hiện và luôn luôn theo dõi giám sát thật chính xác mẫu nước thải sau khi đã được qua hệ thống xử lý nước thải để xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường. Nhưng có nhiều Quý doanh nghiệp đã không cần có hệ thống xử lý nước thải nhưng vẫn phải thực hiện Báo cáo giám sát môi trường như ngành bao bì sản phẩm. Khâu đóng gói Quý doanh nghiệp không cần thực hiện Hệ thống xử lý nước thải vì tất cả nhân viên khi đến làm việc chỉ có nước thải nhà vệ sinh, phần nước thải này đã thông qua hầm tự hoại. 

Quý doanh nghiệp không thực hiện hệ thống xử lý nước thải thì vẫn tiến hành thực hiện môi trường làm việc an toàn vệ sinh lao động, khi tiến hành Quan trắc môi trường tại khư vực làm việc phải tiến hành so sánh kết quả Quan trắc môi trường theo quy định tại Thông tư 27/2013/TT – BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Báo cáo giám sát môi trường còn tiến hành Quan trắc môi trường đối với ngành nghề như đốt gạch, ngành may mặc.... thì các đơn vị này cũng tiến hành Quan trắc môi trường không khí thải ra và ngoài ra Công ty môi trường Phong Phú tiến hành thiết kế thi công hệ thống thoát khí hệ thống xử lý nước thải để tránh mùi hôi của hệ thống xử lý nước thải thường áp dụng cho quán ăn, nhà hàng, khách sạn 

Báo cáo giám sát môi trường cần chuẩn bị hồ sơ 

  • Giấy phép kinh doanh 
  • Giấy kế hoạch đầu tư dự án 
  • Hoá đơn điện trong 03 tháng gần nhất 
  • Hoá đơn nước cấp trong vòng 03 tháng gần nhất 
  • Hoá đơn thu gom rác thải sinh hoạt
  • Hợp đồng thu gom rác thải nguy hại, biên bản thu gom chất thải nguy hại căn cứ theo Sổ chủ quản lý chất thải nguy hại 
  • Giấy phép PCCC của dự án

Liên hệ Công ty môi trường Phong Phú để được hoàn thiện Báo cáo giám sát môi trường khi hoàn chỉnh hồ sơ, Công ty môi trường Phong Phú tiến hành nộp phê duyệt Phòng tài nguyên môi trường hoặc Sở tài nguyên môi trường 

 

Form dịch vụ
ví dụ: Bình Dương
Vd: 1 tỷ
Online: 0 | Hôm nay: 1 | Hôm qua: 31