CÔNG TY MÔI TRƯỜNG PHONG PHÚ
217 Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Quận Gò Vấp
congtyphongphujsc@gmail.com

pinterest

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO 

Đề án bảo vệ môi trường thật chất là một loại thủ tục hồ sơ pháp lý mà doanh nghiệp cần phải bổ sung sau khi đã đi vào hoạt động hoặc thi công xây dựng nhưng chưa được cấp phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Quý doanh nghiệp nên chọn Công ty môi trường Phong Phú thực hiện tư vấn pháp lý môi trường hoàn thiện giấy phê duyệt đề án bảo vệ môi trường 

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  CĂN CỨ THEO ĐIỀU LUẬT NÀO 

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết doanh nghiệp phải thực hiện: Căn cứ theo quy định tại Điều 3 thông tư 26/2015/TT-BTNMT

- Các cơ sở sản xuất kinh, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động trước ngày 1/4/2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có một trong các văn bản sau: Quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, Quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
- Cơ sở đã cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường bổ sung (theo quy định trước đây) và đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo quy định trước đây và quy định tại nghị định 18/2015/NĐ-CP) nhưng không có một trong các giấy tờ sau: Quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, Quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT nêu rõ đối tượng cần phải lập Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết do vậy các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động hoặc thi công xây dựng không có hệ thống xử lý nước thải nhưng thuộc đối tượng phải lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường vẫn thực hiện được Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, tuy nhiên doanh nghiệp phải đưa ra được hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt hoặc hệ thống xử lý nước thải sản xuất trước khi thải ra môi trường hoặc đấu nối cống chung của thành phố.

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trước ngày 1/4/2015 mà chưa có Quyết định phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết sẽ bị xử phạt theo Điều 12 Nghị định 179/2013/NĐ-CP, ngược lại sau ngày 1/4/2015 thì hiện chưa có chế tài xử phạt. Cho dù thế nào thì doanh nghiệp cũng cần hoàn tất tất cả các thủ tục về môi trường trước khi dự án đi vào hoạt động, có như vậy mới đảm bảo được tính khả thi của dự án cũng như đảm bảo các vấn đề môi trường không phát sinh quá mức cho phép và đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp. Công ty môi trường Phong Phú luôn luôn đồng hành cùng Quý doanh nghiệp 

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHI THỰC HIỆN THEO QUY TRÌNH THỜI GIAN NHƯ THẾ NÀO 

Form dịch vụ
ví dụ: Bình Dương
Vd: 1 tỷ
Online: 0 | Hôm nay: 1 | Hôm qua: 31