CÔNG TY MÔI TRƯỜNG PHONG PHÚ
217 Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Quận Gò Vấp
congtyphongphujsc@gmail.com

pinterest

GIẤY PHÉP XẢ THẢI

Giấy phép xả thải khi nào Quý doanh nghiệp thực hiện

Giấy phép xả thải khi thực hiện là Quý doanh nghiệp đã đi vào hoạt động và có đẩy đủ tất cả giấy Đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường  căn cứ theo Quyết định phê duyệt thì Quý doanh nghiệp tiến hành thực hiện

Giấy phép xả thải trước khi thực hiện thì Quý doanh nghiệp tiến hành thực hiện giấy phép đấu nối, khi có quyết định giấy phép đấu nối thì Quý doanh nghiệp tiến hành chọn đơn vị thiết kế thi công hệ thống cống thoát nước tiến hành đấu nối cống chung nước thải của nhà nước

Giấy phép xả thải vào nguồn nước thì phải đạt theo Quy chuẩn Việt Nam qui định

Giấy phép xả thải khi đấu nối vào hệ thống cống thoát nước chung của Thành phố thì Quý doanh nghiệp hoặc người phụ trách theo dõi vận hành hệ thống xử lý nước thải để đạt theo qui định. Để giảm chi phí và hiểu nhanh về hệ thống xử lý nước thải thì hãy liên hệ Công ty môi trường Phong Phú đưa ra giải pháp hoàn thiện chi phí hấp dẫn cho Quý doanh nghiệp

Công ty cấp thoát nước khi tiếp nhận hồ sờ hoặc Công ty môi trường Phong Phú tiến hành hoàn thiện hồ sơ, Thì bên công ty cấp thoát nước thải tiến hành lắp Đồng hồ đo lưu lượng nước thải sau khi đã xử lý để theo dõi lưu lượng thì biết được qui mô hoạt động của Quý doanh nghiệp và biết được Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận hay Huyện hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý

Thông tư nghi định và hướng dẫn thực hiện Giấy phép xả thải, Quý doanh nghiệp xem tại Luật tài nguyên sau đây

 1. Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 có hiệu lực từ 01/01/2013
 2. Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Tài nguyên nước
 3. Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
 4. Nghị định số 142/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt quy định hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản có hiệu lực 15/12/2013.

Giấy phép xả thải căn cứ theo đồng hồ đo lưu lượng để  biết cơ quan nào cấp phép

Được quy định theo Khoản 5 Điều 37 Luật tài nguyên nước, như sau:

 1. Xả thải sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình.
 2. Xả thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô không vượt quá 5m3/ngày đêm và không chứa chất độc hại, phóng ạ.

Khi thuộc dạng hộ gia đình thì Quý doanh nghiệp chỉ xin phép tại Phòng tài nguyên môi trường Quận hoặc huyện trong quá trình xin giấy phép xây dựng. Trong quá trình khó khăn thì hãy liên hệ Công ty môi trường Phong Phú tiến hành Tư vấn pháp lý môi trường hợp lý và chính xác

 1. Xả thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản3 Điều 16 Luật tài nguyên nước vào hệ thống xử lý nước thải để xử lý nguồn nước thải mà hệ thống đó đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và có thỏa thuận hoặc hợp đồng xử lý
 2. Xả nước thải nuôi trồng thủy sản với quy mô không vượt quá 10.000m3/ngày đêm hoặc nuôi trồng thủy sản trên biển, sông, suối, hồ chứa

Giấy phép xả thải được Phòng Tài nguyên và môi trường Quận/ huyện phê duyệt dưới 20 mét khối ngày đêm, Lưu lượng nước thải sau Hệ thống xử lý nước thải trên 20 mét khối ngày đêm thì thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt và theo căn cứ Đánh giá tác động môi trường thì sau 3 tháng Quý doanh nghiệp phải tiến hành Quan trắc môi trường nước thải, theo định kỳ 06 tháng tiến hành thực hiện Báo cáo giám sát môi trường thì Quý doanh nghiệp phải tiến hành thêm Báo cáo xả thải nộp về Sở thài nguyên môi trường để bên Cơ quan theo dõi kết quả có đảm bảo trước khi xả thải

Giấy phép xả thải gồm các thành phần hồ sơ chuẩn bị

 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép;
 2. Đề án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa xả nước thải; báo cáo hiện trạng xả nước thải kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước;
 3. Kết quả Quan trắc môi trường chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước; kết quả phân tích chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý đối với trường hợp đang xả nước thải. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
 4. Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải.

Lưu ý: Trường hợp chưa có công trình xả nước thải vào nguồn nước, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đấu nối phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Công ty môi trường Phong Phú tiến hành hoàn thành Hồ sơ pháp lý môi trường cho Quý doanh nghiệp

 

Form dịch vụ
ví dụ: Bình Dương
Vd: 1 tỷ
Online: 0 | Hôm nay: 1 | Hôm qua: 31