CÔNG TY MÔI TRƯỜNG PHONG PHÚ
217 Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Quận Gò Vấp
congtyphongphujsc@gmail.com

pinterest

Kế hoạch bảo vệ môi trường tại sao phải thực hiện

Kế hoạch bảo vệ môi trường phải thực hiện khi Quý doanh nghiệp đang có ý định đưa ra phương án kinh doanh nhà hàng, quán ăn hoặc khách sạn ... và kế hoạch bảo vệ môi trường còn được áp dụng cho Quý doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có chất độc hại thải ra ngoài môi trường như nước thải, khí thải, rác thải thì phải thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường 

Kế hoạch bảo vệ môi trường có được các đơn vị tư vấn cho Quý khách hàng thực hiện khi lên phương án xây dựng trong ngành bất động sản hoặc sản xuất với qui mô nhỏ 

Kế hoạch bảo vệ môi trường áp dụng theo thông tin 

Thông tư này quy định chi tiết thi hành điểm c Khoản 1 Điều 32 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Khoản 5 Điều 8, Khoản 7 Điều 12, Khoản 4 và Khoản 6 Điều 14, Khoản 2 Điều 16, Khoản 4 Điều 17, Khoản 5 Điều 19 và Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 18/2015/NĐ-CP).

Quý doanh nghiệp có thể tìm hiển qui trình thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường. Điều Quý doanh nghiệp đáng lưu ý khi thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường là đưa ra phương án hệ thống xử lý nước thải hay hệ thống xử lý khí thải thì phải xem xét kỹ để sau này Quý doanh nghiệp sẽ tiến hành thưc hiện theo kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt  

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHI DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN BAO LÂU

Kế hoạch bảo vệ môi trường áp dụng cho Quý Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vừa và nhỏ. Khi Quý Doanh nghiệp lập kế hoạch bảo vệ môi trường hoàn thành thì nộp ở Phòng Tài nguyên & Môi trường Quận/huyện quản lý Quý Doanh nghiệp và phê duyệt phương án bảo vệ môi trường của doanh nghiệp

1. Căn cứ pháp lý
Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014.
Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
Thông tư 27/2015/TT-BTNMT quy định và hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

2. Thành phần hồ sơ
Giấy đăng ký kinh doanh/ giấy phép đầu tư
Địa điểm dự án hoạt động
Báo cáo đầu tư/ giải trình kinh tế kỹ thuật/ báo cáo nghiên cứu khả thi
Giấy chứng nhận quyèn sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất
Sơ đồ vị trí dự án
Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải.

3. Quy trình giải quyết hồ sơ.

Công ty Môi trường Phong Phú cung cấp các dịch vụ thực hiện thủ tục môi trường như: Đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, Báo cáo giám sát môi trường,…cũng như xây dựng hệ thống xử lý chất thải cho doanh nghiệp. Nếu gặp khó khăn trong các vấn đề trên, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Form dịch vụ
ví dụ: Bình Dương
Vd: 1 tỷ
Online: 0 | Hôm nay: 1 | Hôm qua: 31