CÔNG TY MÔI TRƯỜNG PHONG PHÚ
217 Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Quận Gò Vấp
congtyphongphujsc@gmail.com

pinterest

Sổ chủ quản lý chất thải nguy hại là gì 

Sổ chủ quản lý chất thải nguy hại là thống kế danh sách rác thải theo từng ngành nghề kinh doanh chủ yếu và trọng tâm của Quý doanh nghiệp, căn cứ theo giấy phép kinh doanh, khi thực hiện sổ chủ quản lý chất thải nguy hại thì Quý doanh nghiệp cũng thực hiện song song các giấy môi trường khác như đánh giá tác động môi trường hay kế hoạch bảo vệ môi trường. Quý doanh nghiệp có thể lựa chọn Công ty môi trường Phong Phú tiến hành thực hiện tư vấn thủ tục pháp lý môi trường, Công ty môi trường Phong Phú còn thu gom dầu mỡ thải và bùn thải chuyên nghiệp 

Sổ chủ quản lý chất thải nguy hại được cơ quan nào quản lý và phê duyệt 

Sổ chủ chất quản lý chất thải nguy hại được Sở tài nguyên và môi trường phê duyệt cho Quý doanh nghiệp. Sau khi có quyết định phê duyệt này thì Quý doanh nghiệp liên hệ công ty thu gom rác thải nguy hại hoặc rác thải trong quá trình xây dựng để thu gom rác theo đúng dui định và những thiết bị xe chở rác thải nguy hại phải đúng theo qui định và đảm bảo an toàn cho quá trình vận chuyển rác từ hoạt động của dự án đến nơi xử lý 

Sổ chủ quản lý chất thải thực hiện thời gian bao lâu và theo thông tư nghị định như thế nào 

Theo đó, trong thời hạn là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, và hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Ngoài ra, hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại còn có các loại giấy tờ sau: Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục VI (A) ban hành kèm theo thông tư 36/2015/TT – BTNMT và 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương.

Nói về chất thải nguy hại thì theo Phụ lục 1 DANH MỤC CHẤT THẢI NGUY HẠI (Kèm theo thông tư số 36/2015/TT – BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2015) trong Danh mục chi tiết của các CTNH và chất thải có khả năng là CTNH thì Hỗn hợp dầu mỡ thải có chứa dầu và chất béo độc hại từ quá trình phân tách dầu/nước và các loại dầu mỡ độc hại thải là chất thải nguy hại.

 

Form dịch vụ
ví dụ: Bình Dương
Vd: 1 tỷ
Online: 0 | Hôm nay: 22 | Hôm qua: 186